Porucha domácího mandlu

Co dělat při poruše mandlu? Seznam nejběžnějších potíží vznikajících při obsluhování domácího mandlu.

Velkou část poruch a chyb, ke kterým může v každodenním provozu dojít, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servis. Následující tabulka udává výčet úkonů, které můžete provádět sami.

Mějte na paměti, že opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze autorizovaní odborníci. Neodborně provedená oprava může uživatele přivést do vážného nebezpečí. Neodborný zásah do stroje též znamená ztrátu záruky.

Problém Možná příčina Odstranění
Žehlicí stroj se nedá uvést do provozu. Žehlicí stroj je bez proudu.

Zkontrolujte zda:

a) je zasunutá zástrčka do zásuvky

b) jsou v pořádku pojistky

Špatné vtahování prádla. Špinavé žehlicí sukno. Vyperte žehlicí sukno na 60°C.
Špatné vtahování prádla. Usazeniny vodního kamene, případně zbytky škrobu na žehlicí vaně. Vyčistěte běžným čistícím a mycím prostředkem.
Plisování (tvorba záhybů). Usazeniny vodního kamene na žehlicí vaně. Vyčistěte běžným čistícím a mycím prostředkem.
Velmi špinavé žehlicí sukno. Usazeniny. Vyperte žehlicí sukno na 60°C.
Žehlicí vana nemá přítlačný tlak. Dotyk nouzového odjištění. Podle návodu k vašemu stroji zajistěte nouzovou páku tak, aby byla v nečinnosti.
Neproudí žádná pára. Teplota žehlicí vany je pro provoz s párou příliš nízká. Nastavte mandl na vyšší teplotu nebo vyčkejte, dokud se nenahřeje.
Neproudí žádná pára. V zásobníku na vodu není voda. Doplňte vodu do zásobníku.
Vodní tryska prská. Nebyla použitá čistá voda z vodovodního řádu. Vyprázdněte zásobník na vodu a vypláchněte
Drobný únik vody z parní trysky. Používáte příliš tvrdou vodu. V zásobníku na vodu vznikly usazeniny vodního kamene. Usazeniny vodního kamene je třeba odstranit, např. vypláchnutím zásobníku na vodu čistou vodou z vodovodního řádu.
Bliká kontrolka pro patronu. Patrona je prázdná nebo chybí. Vložte novou patronu. Používáte-li destilovanou vodu a kontrolka přesto bliká, vložte alespoň prázdnou patronu.